1. خانه
 2. navigate_before
 3. آلمان
 4. navigate_before
 5. سیستم آموزش مدرسه در آلمان

سیستم آموزش مدرسه در آلمان

سیستم آموزش مدرسه در آلمان، ویزای تحصیل آلمان
فهرست محتوا پنهان

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در هر ایالت متفاوت است، برای سهولت شما در پیدا کردن بهترین راه برای اخذ ویزای تحصیلی آلمان، سعی کردیم تمامی منابع و اطلاعات لازم در این مورد را بررسی نماییم و در اختیار شما علاقه مندان به مهاجرت از طریق ویزای تحصیلی قرار دهیم، برای اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه های آلمان می توانید از طریق این لینک اقدام نمایید.

سیستم آموزش مدرسه در آلمان

سیستم آموزش مدارس در آلمان – بایرن

چند نوع مدرسه در ایالت بایرن وجود دارد؟

در ایالت بایرن هم مانند همه ایالت‌ها ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) سه گزینه وجود دارد: میتل شوله (Mittelschule)، رئال شوله (Realschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

سیستم آموزشی مدرسه ابتدایی بایرن Grundschule

مدرسه ابتدایی در بایرن چهار سال طول می کشد و سپس، کودکان به دوره متوسطه همچنین مستقیما به دبیرستان (لیسه) می روند. بهر حال با ختم دوره چهارساله ابتدیی و شروع دوره بعدی در این ایالت سه گزینه وجود دارد:

 • میتل شوله Mittelschule
 • رئال شوله Realschule
 • گمنازیوم Gymnasium

برای ورود به رئال شوله (Realschule) و یا گمنازیوم دانش اموزان به نمرات خوبی نیاز دارند، وگر نه باید به میتل شوله (Mittelschule) بروند.

دانش آموزانی‌که نمرات پائین دارند و بازهم علاقمند راه‌یابی به رئال شوله و یا گمنازیوم هستند، باید بطور امتحانی برای سه روز به یکی از کلاس‌ها اشتراک کنند. بر علاوه باید یک امتحان نوشتاری و شفاهی هم سپری کنند. اگر نتوانند حد اقل نمره «۴»  بگیرند متاسفانه نمیتوانند به این مدرسه ها ثبت نام شوند.

میتل شوله ایالت بایرن Mittelschule

میتل شوله (Mittelschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود و بعد از کلاس ۹ یا ۱۰ پایان می یابد. این مدارس با داشتن دوره های عملی دانش آموزان را از همان اول به بازار کار آماده می کنند. فرزند شما می تواند پس از کلاس نهم مدرک  (Erfolgreichern Abschluss der Mittelschule)  یا (Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule) کسب کند و بعد از کلاس دهم (Mittleren Schulabschluss) به دست آورد. با هر یک از این سه گواهینامه دانش اموزان میتوانند دوره های حرفه‌ای  آسبیلدونگ را شروع کنند. فقط دانش آموزانی که میتلرن شول ابشلوس (Mittleren Schulabschluss)  میگریند میتوانند تا سطح ابیتور( Abitur) ادامه دهند.

رئال شوله بایرن Realschule

رئال شوله(Realschule) با کلاس پنجم شروع می شود و به کلاس ۱۰ به پایان می رسد. در این مدرسه دانش آموزان می توانند پس از کلاس ۱۰ با مدرک رئال شول ابشلوس  (Realschulabschluss) فارغ التحصیل شوند. اما همچنین می توانند  بعد از کلاس ۹ یا ۱۰ مدرک (Erfolgreichern Abschluss der Mittelschule)  یا (Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule) کسب کنند.

در مدرسه های رئال شوله در ایالت بایرن دانش آموزان می توانند یک رشته خاصی برای آموزش‌های تخصصی  مانند اقتصاد، زبان و یا علم و تکنولوژی را از کلاس هفتم به بعد انتخاب کنند. دانش آموزان با رئال شول ابشلوس (Realschulabscluss) می توانند آموزش‌های حرفه ای (آسبیلدونگ) را شروع کنند و اگر نمرات خوبی  داشته باشند می توانند معمولا پس از گذراندن یک امتحان ورودی  تحصیلات خود را در گمنازیوم ادامه دهند.

گمناریوم بایرن Gymnasium

گمنازیوم هم با کلاس پنجم شروع میشود و باختم موفقانه کلاس ۱۲ یا ۱۳ به پایان میرسد. فقط دانش آموزانی‌که از دوره ابتدایی نمرات خیلی خوبی داشته باشند میتوانند بعد از ختم گروند شوله به گمنازیوم راه یابند. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان دراین مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم  را ترک می کنند، حداقل می توانند رئال شوب ابشلوس (Realschulabschluss) یا (Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule) دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه أنواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.

چه وقت و در کدام مدرسه کودک من ثبت نام میشود؟

شما باید از ماه اپریل فرزند خود را در مدرسه ابتدایی تعیین شده ثبت نام کنید. نزدیکترین مدرسه ابتدایی به محل اقامت شما مسئول ثبت نام فرزند شما است. در طول روند ثبت نام، کودک شما توسط یک دکتر متخصص در أمور مدرسه آزمایش میشود و همچنان مهارت های زبان آلمانی او هم بررسی خواهد شد. معمولا کارمندان مهد کودک شما را در این روند کمک خواهند کرد.

سیستم آموزشی مدرسه در آلمان – بادن وورتمبرگ

چند نوع مدرسه دربادن‌ـوورتمبرگ وجود دارد؟

در بادن وورتمبرگ هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و بعد از آن برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) پنج نوع مدرسه  مختلف وجود دارد: هاوبت شوله (Hauptschule)، رئال شوله (Realschule)، ورک رئال شوله (Werkrealschul) و گمنازیوم (Gemeinschaftsschule or Gymnasium).

مدرسه ابتدایی در سیستم آموزش مدرسه آلمان بادن وورتمبرگ Grundschule

مدرسه ابتدایی (Grundschule) در بادن-وورتمبرگ چهار سال طول می کشد. پس از مدرسه ابتدایی، والدین خود شان تصمیم می گیرند که کدام مدرسه نظر به شرایط فرزند آنها برایش مناسب‌تر است. مدرسه ابتدایی که دانش آموزان در آن چهار سال آموزش دیده اند میتواند با توصیه هایی همه جانبه در مورد تصمیم گیری برای مدرسه متوسطه و یا لیسه کمک کند. بطور عمومی پنج گزینه برای رفتن به مدرسه بعدی وجود دارد:

 • هاوبت شوله Hauptschule
 • ورک رئال شوله Werkrealschule
 • رئال شوله Realschule
 • گماینشفت شوله Gemeinschaftsschule
 • گمنازیوم Gymnasium

هاوبت شوله و ورک رئال شوله بادن وورتمبرگ Hauptschule و Werkrealschule

هاوبت شوله (Hauptschule) و ورک رئال شوله (Werkrealschule) کاملا مشابه هستند، هر دو با کلاس پنجم شروع و با کلاس ۹ و یا ۱۰ ختم می شوند. این مدارس فرزند شما را برای آسبیلدونگ در مراحل اولیه آماده می‌سازد. فرزند شما می تواند بعد از کلاس نهم و یا دهم مدرک (Hauptschulabscluss) و یاهم بعد از کلاس دهم مدرک (Werkrealschulabschluss) را به دست بی‌آورد. با تمام این سه مدرک، فرزند شما فرصت خوبی برای شروع آسبیلدونگ (Ausbildung) خواهد داشت. البته دانش آموزان با مدرک  (Werkrealschulabschluss)  و نمرات خوب می تواند وارد گمنازیوم شوند.

رئال شوله بادن وورتمبرگ Realschule

رئال شوله (Realschule) در بادن-وورتمبرگ با کلاس پنجم شروع می شود و به کلاس نهم یا دهم پایان می یابد. در این مدرسه دانش آموزان می توانند پس از کلاس دهم با رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss) فارغ التحصیل شوند. اما همچنان فرصت این است که رئال شوله (Realschule)  را بعد از کلاس نهم یا دهم با هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss)به پایان برسانند.  دراین مدرسه ها در بادن-وورتمبرگ دو سطح آموزشی مختلف را در هر کلاس ارائه میشود. با هر کدام از این دو مدرک تحصیلی فرزند شما فرصت خوبی برای شروع آسبیلدونگ (Ausbildung) خواهد داشت. دانش آموزان با رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss) و نمرات خوب می تواند بعدا به Gymnasium شامل شوند.

گماینشفت شوله بادن وورتمبرگ Gemeinschaftsschule

گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) دربادن-وورتمبرگ با کلاس پنجم شروع می‌شود و به کلاس ۹، ۱۰ یا ۱۳ پایان می یابد. در این مدرسه دانش اموزان می توانند درهرکدام از سه سطح تحصیلی ودر هر رشته که می خواهند به تحصیل به پردازند. در این مدارس سیستم خاص حمایت و نظارت از دانش آموزان در روند آموزش وجود دارد.

در گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) دانش اموزان بعد از کلاس نهم یا دهم میتوانند مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم  مدرک رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss)  و بعد از کلاس سیزدهم  الگیماین هوخ‌ شول رایفه (Allgemeine Hochschulsreife) یا هم ابیتور (Abitur)‌ کسب کنند.

همه این مدارک فراغت به دانش اموزان فرصت خوب برای آسبیلدونگ (Ausbildung) را مساعد میکند و فقط با مدرک کلاس سیزدهم میتوانند وارد دانشگاه شوند.

گمنازیوم بادن وورتمبرگ Gymnasium

گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم  را ترک می کنند، حداقل می توانند رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss) یا هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss) دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.

چه وقت و چگونه کودکان به مدرسه ثبت نام میشوند؟

در ایالت بادن وورتمبرگ همه کودکان و نوجوانان مهاجر دارای اقامت بلد مدت باید شش ماه پس از ورود به آلمان، به مدرسه ثبت نام شوند. بعد از جابجایی در ظرف این شش ماه خانواده ها یک نامه در مورد آدرس مدرسه تعیین شده و روند ثبت نام کودکان شان دریافت میکند. کودکانی که هنوز آلمانی صحبت نمی کنند، ابتدا شامل دوره های ویژه آموزش زبان آلمانی میشوند.

چگونه کودک ام را به مدرسه ثبت نام کنم؟

همینکه مقامات نظر به معلوماتی که در باره شهروندان دارند متوجه میشوند که فرزند شما به سن مدرسه رفتن رسیده است، شما یک نامه با تمام اطلاعات لازم و یک قرار ملاقات برای ثبت نام فرزند خود درمدرسه ابتدایی دریافت خواهید کرد. شما باید کودک خود را در تاریخ تعیین شده در نزدیکترین مدرسه ابتدایی به خانه شما ثبت نام کنید. اگر چنین نامه ای دریافت نکردید، فقط با نزدیکترین مدرسه ابتدایی به خانه خود تماس بگیرید. در جریان ثبت نام، کودک شما توسط یک دکتر متخصص در أمور مدرسه آزمایش میشود و همچنان مهارت های زبان آلمانی او هم بررسی خواهد شد.

معمولا کارمندان مهد کودک شما را در این روند کمک خواهند کرد.

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در برادنبورگ

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در برادنبورگ هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) سه گزینه وجود دارد: اوبر شوله (Oberschule)، گزمت شوله (Gesamtschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

گروند شوله برادنبورگ Grundschule

مدرسه ابتدایی در براندنبورگ معمولا شش سال است. کودکان با استعداد فوق العاده می توانند بعد از پنج سال هم مدرسه ابتدایی را تمام کنند و به یک مدرسه متوسطه منتقل شوند. پس از ختم مدرسه ابتدایی، والدین تصمیم می گیرند کدام مدرسه برای  فرزند شان نظر به استعداد و علاقه‌اش برای داشتن أینده بهتر متناسب است. معلمان مدرسه ابتدایی هم اغلب میتوانند با توصیه های شان والدین را در تصمیم گیری کمک کنند. معمولا سه گزینه برای ورود بعد از ختم دوره ابتدایی وجود دارد:

 • اوبر شوله (Oberschul)
 • گزمت شوله (Gesamtschule)
 • گمنازیوم (Gymnasium)

 اوبر شوله برادنبورگ Oberschule

این مدرسه بصورت عموم از کلاس ۷ شروع میشود و تا کلاس ۱۰ ادامه میابد. دانش آموزان بعد از کلاس دهم سند فراغت آموزش های حرفه ای ساده (Berufsbildungsreife) یا پیشرفته (Fachoberschulreif) را بدست می آورند. این مدرسه‌ها (Oberschule)  به دو نوع هستند:

یک نوع آن بنام کوپراتیف اوبرشوله (kooperativen Oberschulen) یاد میشود که دانش آموزان در نیمه دوم کلاس ۷ به دو بخش تقسیم میشود و دانش آموزان باید انتخاب کنند که در آخر چه نوع مدرکی میخواهند دریافت کنند. اگر چه بعدها  هم میتوانند تعویض کنند.

نوع دوم آن انتگرتیون اوبر شوله (Integrativen Oberschulen) است که بر خلاف نوع اول مدارس همه دانش آموزان با هم در کلاس های یکسان درس میخوانند در هر دو نوع این مدرسه طفل شما باید نوع دیپلم مورد نظر خود را در کلاس ۹ انتخاب کند. با هر یک از سه دیپلم یا سند فراغتی که دانش آموزان از این مدرسه کسب میکنند میتوانند آسبیلدونگ (Berufsausbildung)  کنند و اگر نمرات خوب و پشتکار داشته باشند برای اخذ ابیتور میتوانند به گمنازیوم هم شامل شوند.

گزمت شوله برادنبورگ Gesamtschule

مدرسه عمومی یا گزمت شوله (Gesamtschule) با کلاس هفتم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود و به کلاس ۱۰ یا ۱۳ به پایان میرسد. در این مدارس، همه دانش آموزان در کلاس های مشابه شرکت می کنند. دانش آموزان می توانند نظر به تصمیم شان برای آینده و استعداد شان سه نوع مدرک دیپلم یا سند فراغت را این از مدارس اخذ کنند. مدرک آموزش پرورش ساده (Berufsbildungsreife) بعد ازختم کلاس نهم، مدرک آموزش‌های پیشرفته (Fachoberschulreife) بعد از کلاس دهم و یا هم دیپلم اصلی یا ابیتور(Abitur)  بعد از کلاس سیزدهم. با دونوع اول این مدارک میتوانند دانش آموزان وارد مرحله آسبیلدونگ شوند و فقط با ابیتور میتوانند وارد دانشگاه شوند.

گمنازیوم برادنبورگ Gymnasium

در گمنازیوم یا دبیرستان، دانش آموزان دیپلم (Abitur) خود را با سپری کردن کلاس دوازدهم اخذ میکنند و میتوانند مستقیما وارد دانشگاه شوند. در این مدارس، دانش آموزان باید بسیار زیاد تلاش کنند و رفتار معلمان و شرایط درسی بسیار سخت گیرانه است. همه باید حداقل دو زبان خارجی یاد بگیرند. بسیاری از دبیرستان ها روی حوزه های خاصی مانند علوم ساینس، موسیقی و هنر، زبان و ورزش تمرکز دارند. کسانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، معمولا به طور خودکار مدارک تحصیلی ساده و پیشرفته حرفه ای را دریافت می کنند که میتوانند با آن آسبیلدونگ کنند. با کسب ابیتور فرزند شما میتوانند بین رفتن به دانشگاه وتحصیلات عالی و گذراندن أسبیلدونگ خودش انتخاب کند.

چطور و چه وقت میتوانم کودکم را به مدرسه وثبت نام کنم؟

شما باید پایان ماه فوریه فرزند خود را در نزدیکترین مدرسه ابتدایی به محل اقامت و یا خانه خود ثبت نام کنید. شهرداری یا اداره های محلی می تواند به شما در پیدا کردن مدرسه مناسب کمک کند. شما همچنین می توانید در  وب‌سایت نزدیک‌ترین مدرسه ابتدایی به محل زندگی خود را بیابید. در ابتدای دوره ثبت نام، کودک شما نزد یک دکتر مختصص  معاینات مورد نیاز پزشکی را انجام خواهد داد و مهارت های زبان آلمانی او هم بررسی خواهد شد.

کارکنان مهد کودکی که فرزند شما در آنجا پرورش یافته است هم می توانند دراین روند به شما مشاوره دهند.

سیستم آموزش مدرسه در آلمان – برلین

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در برلین مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) سه گزینه وجود دارد: انتگریته سکوندار شوله (Integrierte Sekundarschule)، گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

مدرسه ابتدایی برلین Grundschule

مدرسه ابتدایی (Grundschule) در برلین معمولا ۶سال طول می کشد. اگر فرزند شما می خواهد به مدرسه عالی برود که زبان شناسی (لاتین و یونانی) بخواند، پس او معمولا باید پس از کلاس چهارم مدرسه ابتدایی را ترک کند و مرحله بعدی را شروع کند . کودکان با استعداد عالی و نخبه می توانند پس از ۴یا ۵ سال مدرسه ابتدایی را تمام و دوره دبیرستان را شروع کنند. اگر کودک شما در دو سال آخر دوره ابتدایی  مشکل داشته باشد، ممکن است مجبور شود یک سال بیشتر در مدرسه ابتدایی آموزش ببینید.

پس از مدرسه ابتدایی، والدین تصمیم می گیرند که فرزند شان شامل کدام مدرسه شود. مدرسه اولی هم معمولا توصیه می کند که چه مدرسه ‌ای برای دانش آموز مناسب است. البته در برلین برای دوره متوسطه سه گزینه وجود دارد:

 • انتگریته سکوندار شوله (Integrierte Sekundarschule)
 • گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule)
 • گمنازیوم (Gymnasium)

انتگریته سکوندار شوله برلین Integrierte Sekundarschule

انتگریته سکوندار شوله با کلاس ۷ شروع می شود و تا کلاس ۹، ۱۰ و یا ۱۳ ادامه می یابد. ساعات درسی این مدارس تمام روز است کودکان تا ساعت ۴ عصر در مدرسه میمانند، همانجا ناهار میخورند و بعد از ظهر هم به درس ادامه میدهند. در این مدرسه فرزند شما این فرصت را دارد تا بعد از ختم کلاس نهم برای آموزش های حرفه‌ای اقدام کند و یا بعد از ختم کلاس دهم سند فراغت مدرسه دریافت کند. در این مدرسه همچنان نوجوانان میتوانند سند ابیتور(Abitur) را با ختم کلاس سیزدهم بدست بیاورند. با داشتن هرکدام از این مدارک کلاس ۹، ۱۰ و یا ۱۳، فرد میتواند شامل آسبیلدونگ (Ausbildung) شود اما برای دانشگاه رفتن باید تا کلاس ۱۳ ادامه داده باشد و موفقیت امیز تمام کند.

گماینشفت شوله برلین Gemeinschaftsschule

مدرسه  عمومی ازکلاس پنجم شروع می شود و میتواند بعد از کلاس‌های ۹، ۱۰ و یا ۱۳ به پایان برسد. البته کودکانی که ابتدا به مدرسه ابتدایی شامل شده بودند، میتوانند از کلاس پنجم به این مدرسه راه یابند، ولی برای کودکانی که از کلاس اول در همین مدرسه بودند همچنان از کلاس اول شروع میشود و دانش آموزان میتوانند نظر به تصمیم خودشان از کلاس نهم، دهم یا هم سیزدهم که همان دیپلم (Abitur) است فارغ شوند. در این مدرسه همه دانش آموزان از کلاس اول تا دهم یا سیزدهم با هم می آموزند و شما مجبور نیستید عجله کنید و تصمیم بگیرید که در پایان مدرسه بچه شما چه مدرکی خواهد گرفت، چرا که او تمام گزینه ها را دارد. بطور مثال اگر تا کلاس نهم ادامه دهد میتواند شامل آموزش های حرفه ای (Ausbildung) شود و با ختم کلاس دهم مدرک متوسطه مدرسه را بگیرد و با ختم کلاس ۱۳ دیپلم (Abitur)  دریافت کنند و وارد دانشگاه شود.

گمنازیوم برلین Gymnasium

گمنازیوم (لیسه) یا دبیرستان با کلاس هفتم شروع میشود و دانش آموزان دیپلم (Abitur) خود را با سپری کردن کلاس دوازدهم اخذ میکنند ومیتوانند مستقیما وارد دانشگاه شوند. در این مدارس، دانش آموزان باید بسیار زیاد تلاش کنند و رفتار معلمان و شرایط درسی بسیار سخت گیرانه است. همه باید حداقل دو زبان خارجی یاد بگیرند. بسیاری از دبیرستان روی حوزه های خاصی مانند علوم ساینس، موسیقی و هنر، زبان و ورزش تمرکز دارند. کسانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، معمولا به طور خودکار مدارک تحصیلی (Ersten Allgemeinbildenden Abschluss) و یا (Mittleren Schulabschluss) را دریافت می کنند. با کسب ابیتور فرزند شما میتوانند بین رفتن به دانشگاه وتحصیلات عالی و گذراندن آسبیلدونگ یکی را انتخاب کند.

سیستم آموزش مدرسه در آلمان – ایالت برمن

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در برمن مانند همه ایالت‌ها ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) سه گزینه وجود دارد: اوبر شوله (Oberschule)، ورک شوله (Werkschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

مدرسه ابتدایی برمن Grundschule

مدرسه ابتدایی در برمن چهارسال طول میکشد. پس از ختم مدرسه ابتدایی، والدین تصمیم می‌گیرند که کدام مدرسه برای  فرزند  شان نظر به استعداد و علاقه‌اش برای داشتن أینده بهتر متناسب است. معلمان مدرسه ابتدایی هم اغلب میتوانند با توصیه های شان والدین را در تصمیم گیری کمک کنند. معمولا سه گزینه برای ورود به دوره متوسطه بعد از ختم دوره ابتدایی وجود دارد:

 • Oberschule اوبر شوله
 • Gymnasium گمنازیوم
 • Werkschule ورک شوله

اوبر شوله برمن Oberschule

این مدرسه بصورت عموم از کلاس ۵ شروع میشود و دانش آموزان میتوانند نظر به تصمیم شان بعد از کلاس ۱۰  و یا ۱۳ فارغ التحصیل شوند. در این مدارس همه دانش آموزان در کلاس‌های مشابه آموزش میبینند، فرقی هم نمیکند که میخواهند تا کلاس ۱۰ ادامه دهند یا تا ۱۳. بعد از کلاس دهم سند فراغت آمادگی برای آموزش های حرفه ای پیشرفته (Erweiterte Berufsbildungsreife) و یا مدرک مدرسه متوسطه (Mittleren Schulabschluss) را دریافت میکنند. با ختم کلاس ۱۳ مدرک عالی مدرسه ابیتور (Abitur) کسب میکنند.  با هر یک از سه دیپلم یا سند فراغتی که دانش آموزان از این مدرسه کسب میکنند میتوانند آسبیلدونگ (Berufsausbildung) انجام دهند، اما فقط با ابیتور میتوانند به دانشگاه شامل شوند.

ورک شوله برمن Werkschule

ورک شوله (Werkschule) با کلاس ۹ شروع می‌شود و باختم کلاس ۱۱ به پایان میرسد. این مدارس برای آماده سازی بهتر دانش آموزان برای  شروع آموزش‌های حرفه ای (آسبیلدونگ) فعالیت‌های عملی زیادی را ارائه می دهند. فرزند شما می تواند با ختم موفقانه‌ی کلاس دهم مدرک آمادگی برای شروع آسبیلدونگ (Berufsbildungsreife) و بعد از کلاس ۱۱ مدرک عالی یا (Erweiterte Berufsbildungreife)  را بدست آورد. در مقایسه با اوبر شوله (Oberschule)، درورک شوله دانش آموزان این فرصت را دارند تا با ادامه دادن یک سال  بیشت رمدرک آمادگی برای آموزش‌های پیشرفته را بدست آورند. با هر یک از این مدارک، فارغین این مدارس میتوانند آموزش حرفه ای (Ausbildung) را شروع کنند.

 گمنازیوم برمن Gymnasium

در گمنازیوم یا دبیرستان، دانش آموزان دیپلم (Abitur) خود را با سپری کردن کلاس دوازدهم اخذ میکنند و میتوانند مستقیما وارد دانشگاه شوند. در این مدارس، دانش آموزان باید بسیار زیاد تلاش کنند و رفتار معلمان و شرایط درسی بسیار سخت گیرانه است. همه باید حداقل دو زبان خارجی یاد بگیرند. بسیاری از گمنازیوم‌ها روی حوزه های خاصی مانند علوم ساینس، موسیقی و هنر، زبان و ورزش تمرکز دارند. برای ورود به این مدارس هر گمنازیوم شرایط خاص خود را دارد. کسانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، معمولا به طور خودکار مدارک تحصیلی ساده و پیشرفته حرفه ای (Erweiterte Berufsbildungsreife) (Mittleren Schulabschluss) را دریافت می کنند. با کسب ابیتور فرزند شما میتوانند بین رفتن به دانشگاه وتحصیلات عالی و گذراندن آسبیلدونگ یکی را انتخاب کند.

سیستم آموزش مدرسه در آلمان – مدارس هامبورگ

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در هامبورگ هم مانند همه ایالت‌ها ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) دو گزینه وجود دارد: اشتدتایل (Stadtteilschule) و گمنازیوم (Gymnasium)

گروند شوله هامبورگ Grundschule

مدرسه ابتدایی در هامبورگ چهار سال است. پس از ختم مدرسه ابتدایی، والدین تصمیم می گیرند کدام مدرسه برای  فرزند  شان نظر به استعداد و علاقه‌اش برای داشتن أینده بهتر متناسب است. معلمان مدرسه ابتدایی اغلب میتوانند با توصیه های شان والدین را در تصمیم‌گیری کمک کنند. معمولا دو گزینه برای ورود به دوره متوسطه وجود دارد:

 • شتد تایل شوله (Stadtteilschule)
 • گمنازیوم (Gymnasium)

 شتد تایل شوله هامبورگ Stadtteilschule

اشتد تایل شوله (Stadtteilschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود و دانش آموزان نظر به تصمیم خود شان بعد از کلاس‌های نهم، دهم و یا سیزدهم با مدارک مختلفی فارغ التحصیل میشوند. معلمان این مدارس، با ختم کلاس نهم با مدرک (Ersten Allgemeinbildenden Abschluss)، با ختم کلاس دهم با مدرک (Mittleren Schulabschluss) و با اتمام کلاس سیزدهم با مدرک عالی مدرسه یعنی (Abitur یا Allgemeine Hochschulreife) فارغ التحصیل شوند. با هر سه نوع این مدارک دانش آموزان میتوانند وارد مرحله آسبیلدونگ شوند و فقط با ابیتور میتوانند وارد دانشگاه شوند.

گمنازیوم هامبورگ Gymnasium

در گمنازیوم یا دبیرستان، دانش آموزان دیپلم (Abitur) خود را با سپری کردن کلاس دوازدهم اخذ میکنند ومیتوانند مستقیما وارد دانشگاه شوند. در این مدارس، دانش آموزان باید بسیار زیاد تلاش کنند و رفتار معلمان و شرایط درسی بسیار سخت گیرانه است. همه باید حداقل دو زبان خارجی یاد بگیرند. بسیاری از دبیرستان ها روی حوزه های خاصی مانند علوم ساینس، موسیقی و هنر، زبان و ورزش تمرکز دارند. کسانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، معمولا به طور خودکار مدارک تحصیلی (Ersten Allgemeinbildenden Abschluss) و یا (Mittleren Schulabschluss) را دریافت می کنند. با کسب ابیتور فرزند شما میتوانند بین رفتن به دانشگاه وتحصیلات عالی و گذراندن آسبیلدونگ یکی را انتخاب کند.

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در ایالت هسن

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در ایالت هسن هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) پنج گزینه وجود دارد: هاوپت شوله (Hauptschule)، رئال شوله  (Realschule)، میتل اشتوفن شوله (Mittelstufenschule)، گزمت شوله (Gesamtschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

گروند شوله هسن Grundschule

درایالت هسن کودکان چهار سال به مدرسه ابتدایی میروند و پس از آن، والدین نظر به استعداد و علاقه کودک خود  تصمیم می گیرند ، او را به کدام مدرسه بفرستند. مدرسه ها هم با ارائه پیشنهاداتی به والدین انها را در تصمیم گیری کمک میکنند. برای شروع دوره لیسه (دبیرستان)  پنج گزینه وجود دارد:

 • هاوپت شوله die Hauptschule
 • رئال شوله die Realschule
 • میتل اشتوفن شوله die Mittelstufenschule
 • گزمت شوله die Gesamtschule
 • گزمت شوله das Gymnasium

 هاوپت شوله هسن Hauptschule

هاوبت شوله (Hauptschule) با کلاس پنجم شروع و با کلاس ۹ و یا ۱۰ ختم می شود. این مدارس فرزند شما را برای آسبیلدونگ در مراحل اولیه آماده می‌سازد. فرزند شما می تواند بعد از کلاس نهم و یا دهم مدرک (Hauptschulabscluss) و یا هم با سپری کردن یک کلاس اختصاصی دیگر بعد ار صنف دهم مدرک (Mittleren Schulabschluss)  را به دست بی‌آورد. هر دو مدرک، فرزند شما فرصت خوبی برای شروع آسبیلدونگ (Ausbildung) خواهد داشت. البته دانش آموزان با مدرک ( Mittleren Schulabschluss)  و نمرات خوب می تواند وارد گمنازیوم و یا گزمت شوله شوند.

رئال شوله هسن Realschule

رئال شوله (Realschule) با کلاس پنجم شروع می شود و به ختم کلاسهای ۹ و  ۱۰ به پایان می رسد. در این مدرسه دانش آموزان می توانند پس از کلاس ۱۰ با مدرک رئال شول ابشلوس  (Realschulabschluss) فارغ التحصیل شوند. اما همچنین می توانند  بعد از کلاس ۹ هم مدرک هاوپت شوله دریافت کنند.

دانش آموزان با رئال شول ابشلوس (Realschulabscluss) می توانند آموزش‌های حرفه ای (آسبیلدونگ) را شروع کنند و اگر نمرات خوبی  داشته باشند می توانند معمولا پس از گذراندن یک امتحان ورودی  تحصیلات خود را در گمنازیوم ادامه دهند.

میتل اشتوفت شوله هسن Mittelstufenschule

مدرسه میتل اشتوفه (einfachen oder qualifizierenden Hauptschulabschluss) مدرسه ای  مجموع از مدرسه‌های هاوپت شوله و رئال شوله است. با کلاس پنجم شروع میشود و بعد از کلاس هشتم باید تصمیم بگیرند که چه مدرکی را میخواهند دریافت کنند. بعد از کلاس‌های نهم و دهم دانش‌ آموزان میتوانند با مدارک هاوپت شوله و بعد از کلاس دهم با مدرک میتلیرن شول ابشلوس (Mittleren Schulabschluss) از مدرسه فراغت حاصل کنند. با هر کدام از این مدارک دانش آموزان میتوانند آسبیلدونگ کنند.

گزمت شوله هسن Gesamtschule

مدرسه عمومی یا گزمت شوله (Gesamtschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود. در این مدارس دانش آموزان می توانند نظر به تصمیم شان برای آینده و استعداد شان سه نوع مدرک دیپلم یا سند فراغت را از این مدارس اخذ کنند. البته دو نوع گزمت شوله در این ایالت وجود دارد:

در Kooperativen Gesamtschule دانش آموزان باید بعد از ختم کلاس ششم در مورد اینکه  تا کلاس چندم میخواهند ادامه داده و با چه مدرکی مدرسه را پایان دهند، تصمیم بگیریند. میتوانند مدارک رئال شوله و یا هاوپت شوله دریافت کنند.

در Integrierten Gesamtschule، دانش‌اموزان بعد از ختم کلاسها دهم  به دو بخش تقسیم میشوند و میتوانند از کلاس‌ نهم با مدرک هاوپت شوله و بعد از ختم کلاس دهم مدرک رئال شوله و با سپری کردن موفقانه کلاس ۱۳ مدرک ابیتور دریافت کنند.

گمنازیوم هسن Gymnasium

گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم  را ترک می کنند، حداقل می توانند هاوپت شوله ابشلوس یا رئال شوله ابشلوس دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.

با هر همه مدارک این مدرسه دانش آموزان میتوانند آسبیلدونگ انجام دهند ولی فقط با ابیتور میتوانند بر علاوه انجام آسبیلدونگ،  به دانشگاه هم شامل شوند.

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در ایالت مکلنبورگ فورپومرن

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در ایالت مکلنبورک فورپومرن هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) سه گزینه وجود دارد: رگیونالش شوله (Regionale Schule) گزمت شوله (Gesamtschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

مدرسه ابتدایی فورپومرن Grundschule

درایالت مکلنبورک فورپومرن کودکان چهار سال به مدرسه ابتدایی میروند و پس از آن، تمام دانش آموزان به مدت دو سال در یک دوره راهنمایی (orientierungsstufe) شرکت می کنند. هدف از سپری کردن این دوره این است، که کودکان فرصتی برای تقویت و گسترش استعداد خود داشته باشند و بتوانند در باره آینده تحصیلی خود با علاقه مندی به یک رشته تصمیم بگیرند. بعد از سپری شدن این دوره، والدین تصمیم می گیرند نظر به استعداد و علاقه کودک خود، اورا به کدام مدرسه بفرستند. مدرسه ها هم با ارائه پیشنهاداتی به والدین انها را در تصمیم گیری کمک میکنند. برای شروع دوره لیسه (دبیرستان)  سه گزینه وجود دارد:

 • رگیونال شوله Regionale Schule
 • گزمت شوله Gesamtschule
 • گمنازیوم Gymnasium 

 رگیونال شوله فورپومرن Regionale Schule

رگیونال شوله (Regionale Schule) با کلاس پنجم شروع می شود و با سپری شدن موفقیت امیز  کلاس های ۹ یا ۱۰  به پایان میرسد. فرزندان شما در این مدرسه از همان ابتد برای راه یافتن به یک حرفه یا شغل آماده میشوند. اگر دانش اموزان بخواهند با ختم کلاس نهم از این مدرسه فراغت حاصل کنند، مدرک بروفز رایفه (berufsreife) و اگرکلاس دهم را هم موفقانه بخوانند مدرک میتلررایفه (Mittler Reife) دریافت میکنند. هر یک از این مدارک تحصیلی برای شروع دوره آسبیلدونگ مناسب است. دانش آموزان با مدرک (Mittler Reife) و نمرات خوب می توانند به گزمت شوله (Gesamtschule) و یا گمنازیوم (Gymnasium) راه یایند و برای دریافت ابیتور(Abitur) ادامه تحصیل دهند.

گزمت شوله فورپومرن Gesamtschule

مدرسه عمومی یا گزمت شوله (Gesamtschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود و با ختم کلاس‌های  ۱۰ یا ۱۲ به پایان میرسد. در این مدارس دانش آموزان می توانند نظر به تصمیم شان برای آینده و استعداد شان سه نوع مدرک دیپلم یا سند فراغت را از این مدارس اخذ کنند. بعد ازختم کلاس نهم مدرک  بروف رایفه (Berufsreife)، با ختم کلاس دهم مدرک  میتلررایفه (Mittler Reife) و با اتمام موفقیت امیز کلاس ۱۲ ابیتور اخذ میکنند.

البته دو نوع گزمت شوله در این ایالت وجود دارد:

 • در Kooperativen Gesamtschule دانش آموزان باید بعد از ختم کلاس ششم در مورد اینکه تا کلاس چندم میخواهند ادامه داده و با چه مدرکی مدرسه را پایان دهند، تصمیم بگیریند.
 • در Integrierten Gesamtschule، میتوانند بعد از ختم کلاسهای نهم و دهم تصمیم بگیریند که با چه مدرکی میخواهند مدرسه را پایان دهند.

با هر دو مدارک میتلر رافه و بروف رایفه دانش آموزان میتوانند آسبیلدونگ انجام دهند و با ابیتور بر علاوه انجام آسبیلدونگ میتوانند به دانشگاه هم شامل شوند.

 گمنازیوم فورپومرن Gymnasium

گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم  را ترک می کنند، حداقل می توانند میتلرن رایفه ابشلوس (Mittleren Schulabschluss)  یا بروف رایفه ابشلوس (Berufsreife) دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.

سیستم آموزش مدرسه در آلمان – ایالت نیدرزاکسن

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در ایالت نیدرزاکسن هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) پنج گزینه وجود دارد: هاوپت شوله (Hauptschule)، رئال شوله  (Realschule)، اوبر شوله (Oberschule)، گزمت شوله (Gesamtschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

سیستم آموزش مدارس در آلمان – شوله نیدرزاکسن Grundschule

درایالت نیدر زاکسن کودکان چهار سال به مدرسه ابتدایی میروند و پس از آن، والدین نظر به استعداد و علاقه کودک خود  تصمیم می گیرند، او را به کدام مدرسه بفرستند. مدرسه ها هم با ارائه پیشنهاداتی به والدین انها را در تصمیم گیری کمک میکنند. برای شروع دوره لیسه (دبیرستان)  پنج گزینه وجود دارد:

 • هاوپت شوله die Hauptschule
 • رئال شوله die Realschule
 • اوبر شوله die Oberschule
 • گزمت شوله die Gesamtschule
 • گمنازیوم das Gymnasium

 هاوپت شوله نیدرزاکسن Hauptschule

هاوبت شوله (Hauptschule) با کلاس پنجم شروع و با کلاس ۹ و یا ۱۰ ختم می شود. این مدارس فرزند شما را برای آسبلدونگ در مراحل اولیه آماده می‌سازد. فرزند شما می تواند بعد از کلاس نهم مدرک (Hauptschulabscluss)، بعد از کلاس دهم و دریافت  مدرک و با سپری کردن یک کلاس اختصاصی دیگر بعد از صنف دهم مدرک و با بدست آوردن مدرک (Sekundarabschluss I) به گمنازیوم راه پیدا کند. با هر دو مدرک اول، فرزند شما فرصت خوبی برای شروع آسبیلدونگ (Ausbildung) خواهد داشت. البته دانش آموزان که به گمنازیوم راه می‌یابند میتوانند ابیتور کنند و به دانشگاه بروند.

رئال شوله نیدرزاکسن Realschule

رئال شوله (Realschule) با کلاس پنجم شروع می شود و به ختم کلاسهای ۹ و  ۱۰ به پایان می رسد. در این مدرسه دانش آموزان می توانند پس از کلاس ۱۰ با مدرک رئال شول ابشلوس  (Realschulabschluss) فارغ التحصیل شوند. اما همچنین می توانند  بعد از کلاس ۹ هم مدرک هاوپت شوله (Hauptschulabschluss) دریافت کنند.

دانش آموزان با رئال شول ابشلوس (Realschulabscluss) و همچنان هاوپت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss) می توانند آموزش‌های حرفه ای (آسبیلدونگ) را شروع کنند و اگر نمرات خوبی  داشته باشند می توانند معمولا پس از گذراندن یک امتحان ورودی  تحصیلات خود را در گمنازیوم ادامه دهند.

اوبر شوله نیدرزاکسن Oberschule

اوبر شوله (Oberschule) با کلاس پنجم شروع و با کلاس ۱۰ ختم می شود. این مدارس فرزند شما در مراحل اولیه برای آسبلدونگ و دانشگاه آماده می‌سازند. فرزند شما می تواند بعد از کلاس نهم مدرک (Hauptschulabscluss) و با سپری کردن کلاس دهم مدرک (Realschulabschluss) دریافت کنند. همچنان با سپری کردن یک کلاس اختصاصی دیگر بعد از صنف دهم میتواند به گمنازیوم برود.

هر همه مدارک، فرزند شما فرصت خوبی برای شروع آسبیلدونگ (Ausbildung) خواهد داشت. البته دانش آموزان با مدرک (Mittleren Schulabschluss)  و نمرات خوب می تواند وارد گمنازیوم و یا گزمت شوله شوند.

گزمت شوله نیدرزاکسن Gesamtschule

مدرسه عمومی یا گزمت شوله (Gesamtschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع و با کلاس های نهم، دهم و یا هم سیزدهم ختم میشود. در این مدارس دانش آموزان می توانند نظر به تصمیم شان برای آینده و استعداد شان سه نوع مدرک دیپلم یا سند فراغت اخذ کنند. بعد از کلاس نهم مدرک (Hauptschulabschluss) بعد از کلاس دهم (Realschulabschluss) و بعد از کلاس سیزدهم مدرک (Abitur).

البته دو نوع گزمت شوله در این ایالت وجود دارد:

 • در Kooperativen Gesamtschule دانش آموزان باید تصمیم بگیرند که با چه مدرکی میخواهند مدرسه را پایان دهند. میتوانند مدارک رئال شوله و یا هاوپت شوله دریافت کنند.
 • در Integrierten Gesamtschule، دانش‌اموزان بعد از ختم کلاسها دهم به دو بخش تقسیم میشوند و میتوانند از کلاس‌ نهم با مدرک هاوپت شوله و بعد از ختم کلاس دهم مدرکٰ رئال شوله و با سپری کردن موفقانه کلاس ۱۳ مدرک ابیتور دریافت کنند.

با هر همه مدارک این مدرسه دانش آموزان میتوانند آسبیلدونگ انجام دهند ولی فقط با ابیتور میتوانند بر علاوه انجام آسبیلدونگ،  به دانشگاه هم شامل شوند.

گمنازیوم نیدرزاکسن Gymnasium

گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم  را ترک می کنند، حداقل می توانند هاوپت شوله ابشلوس یا رئال شوله ابشلوس دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در نورد راین وستفالن

درایالت نورد راین وستفالن هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) پنج گزینه متفاوت وجود دارد. هاوپت شوله (Hauptschule)، رئال شوله (Realschule)، سیکوندارشوله‌ (Sekundarschule)، گزمت شوله (Gesamtschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

سیستم مدرسه ابتدایی نورد راین وستفالن Grundschule

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در ایالت نورد راین وستفالن چهار سال است. پس از ختم مدرسه ابتدایی، والدین تصمیم می گیرند که کدام مدرسه برای  فرزند  شان نظر به استعداد و علاقه‌اش برای داشتن أینده بهتر متناسب است. معلمان مدرسه ابتدایی اغلب میتوانند با توصیه های شان والدین را در تصمیم‌گیری کمک کنند. معمولا دو گزینه برای ورود به دوره متوسطه وجود دارد:

 • هاوپت شوله Hauptschule
 • رئال شوله Die Realschule
 • گمنازیوم Das Gymnasium
 • سیکوندار شوله Die Sekundarschule
 • گزمت شوله Die Gesamtschule

 هاوپت شوله نورد راین وستفالن Hauptschule

هاوبت شوله (Hauptschule) با کلاس پنجم شروع و با کلاس ۹ و یا ۱۰ ختم می شود. این مدارس فرزند شما را برای آسبیلدونگ در مراحل اولیه آماده می‌سازد. فرزند شما می تواند بعد از کلاس نهم و یا دهم مدرک (Hauptschulabscluss) و یا هم با سپری کردن یک کلاس اختصاصی دیگر بعد ار صنف دهم مدرک  (Mittleren Schulabschluss)  را به دست بی‌آورد. هر دو مدرک، فرزند شما فرصت خوبی برای شروع آسبیلدونگ (Ausbildung) خواهد داشت. البته دانش آموزان با مدرک ) Mittleren Schulabschluss)  و نمرات خوب می تواند وارد گمنازیوم و یا گزمت شوله شوند.

رئال شوله نورد راین وستفالن Realschule

رئال شوله  (Realschule) با کلاس پنجم شروع می شود و به کلاس ۱۰ به پایان می رسد. در این مدرسه دانش آموزان می توانند پس از کلاس ۱۰ با مدرک هاوپت شوله شول ابشلوس (Hauptschulabschluss) و یا میتلرین شول ابشلوس  (Mittleren Schulabschluss) فارغ التحصیل شوند در مدرسه های رئال شوله در ایالت نورد راین وستفالن دانش آموزان می توانند یک رشته خاصی برای آموزش‌های تخصصی  مانند اقتصاد، زبان و یا ساینس و تکنولوژی را از کلاس هفتم به بعد انتخاب کنند. با هر کدام از این مدارک تحصیلی دانش آموزان میتوانند (آسبیلدونگ) کنند و اگر نمرات خوبی  داشته باشند می توانند معمولا پس از گذراندن یک امتحان ورودی  تحصیلات خود را در گمنازیوم  یا گزمت شوله ادامه دهند.

سیکوندار شوله نورد راین وستفالن Sekundarschule

مدرسه سیکوندار شوله (Sekundarschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود و با ختم کلاس‌های ۹، ۱۰ به پایان میرسد. این مدرسه هم به نوجوانان این شانس را میدهد که برای آسبیلدونگ آماده شوند و هم برای راه یافتن به گمنازیوم و دریافت ابیتور تلاش کنند. دانش آموزان این مدارس بعد ازختم کلاس نهم و یا دهم مدرک هاوپت شوله (Hauptschulabschluss)، با ختم کلاس دهم  مدرک (Mittleren Schulabschluss) اخذ میکنند. با هرکدام ازاین دو مدرک میتوانند وارد دوره آسبیلدونگ شوند و با داشتن میتلرن شول اپشلوس و نمرات خوب برای دریافت ابیتور به گمنازیوم و یا گزمت شوله راه یابند.

گزمت شوله نورد راین وستفالن Gesamtschule

مدرسه عمومی یا گزمت شوله (Gesamtschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود و با ختم کلاس‌های ۹، ۱۰، ۱۱ یا ۱۳ به پایان میرسد. در این مدارس، همه دانش آموزان در کلاس های مشابه شرکت می کنند. دانش آموزان می توانند نظر به تصمیم شان برای آینده و استعداد شان سه نوع مدرک دیپلم یا سند فراغت را از این مدارس اخذ کنند. بعد ازختم کلاس نهم و یا دهم مدرک هاوپت شوله (Hauptschulabschluss) ،با ختم کلاس دهم   مدرک (Mittleren Schulabschluss) و با إتمام موفقانه کلاس‌های ۱۱ و ۱۳ مدارک (Fachhochschulreife  و Allgemeine Hochschulreife) دریافت خواهند کرد. با دو نوع اول مدارک میتوانند آسبیلدونگ انجام دهند و با دو نوع دوم میتوانند بر علاوه انجام آسبیلدونگ به دانشگاه هم شامل شوند.

گمنازیوم نورد راین وستفالن Gymnasium

گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم  را ترک می کنند، حداقل می توانند میتلرن شول ابشلو Mittleren Schulabschluss) یا هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss) دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتواندد همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.

سیستم آموزش مدرسه در آلمان – ایالت راینلند فلتز

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در ایالت راینلند فالتز هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) سه گزینه وجود دارد: رئال شوله پلوس (Realschule plus)، اینتگریته گزمت شوله (Integrierte Gesamtschule)، یا گمنازیوم   (Gymnasium).

گروند شوله راینلند فالتز Grundschule

در این ایالت کودکان چهار سال به مدرسه ابتدایی میروند و پس از آن، والدین نظر به استعداد و علاقه کودک خود  تصمیم می گیرند ، او را به کدام مدرسه بفرستند. مدرسه ها هم با ارائه پیشنهاداتی به والدین انها را در تصمیم گیری کمک میکنند. برای شروع دوره لیسه (دبیرستان)  سه گزینه وجود دارد:

 • رئال شوله پلوس die Realschule plus
 • انتگریته گزمت شوله die Integrierte Gesamtschule
 • گمنازیوم das Gymnasium

 رئال شوله راینلند فالتز Realschule plus

رئال شوله پلوس ( Realschule plus) با کلاس پنجم شروع می شود و به ختم کلاسهای ۹ و  ۱۰ به پایان می رسد. در این مدرسه دانش آموزان می توانند پس از کلاس ۱۰ با مدرک (Mittlere Reife، qualifizierter Sekundarabschluss) فارغ التحصیل شوند. همچنین می توانند  بعد از کلاس ۹ هم با مدرک (Berufsreife ، Hauptschulabschluss) دریافت کنند.  دانش آموزان با هر دو نوع مدرک می توانند آموزش‌های حرفه ای (آسبیلدونگ) را شروع کنند و اگر از کلاس دهم فارغ شده باشند و نمرات خوبی داشته باشند می توانند معمولا پس از گذراندن یک امتحان ورودی  تحصیلات خود را در گمنازیوم ادامه دهند.

انتگریته گزمت شوله راینلند فالتز Integrierte Gesamtschule

مدرسه عمومی یا گزمت شوله (Integrierte Gesamtschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود و به کلاس ۹، ۱۰ یا ۱۳ پایان می یابد. در این مدرسه دانش اموزان  همه در کلاس های مشترک اشتراک میکنند. در این مدرسه دانش آموزان می توانند پس از کلاس ۱۰ با مدرک (Mittlere Reife، qualifizierter Sekundarabschluss)، بعد از کلاس ۹ با مدرک (Berufsreife ، Hauptschulabschluss) و بعد از کلاس سیزدهم با مدرک ابیتور یا فاخ ابیتور (Fachabitur) فراعت حاصل کنند. با همه این مدارک میتوانند آسبیدونگ انجام دهند و فقط با ابیتور و یا فاخ ابیتور میتوانند به دانشگاه بروند.

 گمنازیوم راینلند فالتز Gymnasium

گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم  را ترک می کنند، حداقل می توانند هاوپت شوله ابشلوس یا رئال شوله ابشلوس دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.

سیستم آموزش مدرسه در آلمان – ایالت زارلند

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در ایالت زارلند هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) دو گزینه وجود دارد: گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

 گماینشفت شوله زارلند Gemeinschaftsschule

گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) درایالت زارلند با کلاس پنجم شروع می‌شود و به کلاس ۹، ۱۰ یا ۱۳ پایان می یابد. در این مدرسه دانش اموزان  همه در کلاس های مشترک اشتراک میکنند.  در گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) دانش اموزان بعد از ختم موفقانه کلاس نهم مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس ( Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم  مدرک میتلرن شول ابشلوس (Mittleren Schulabschluss)  و بعد از کلاس سیزدهم ابیتور (Abitur) دریافت کنند. باهمه‌ی این مدارک فراغت دانش اموزان فرصت خوب برای اشتراک در دوره‌های آسبیلدونگ (Ausbildung) را دارند و فقط با ابیتور میتوانند وارد دانشگاه شوند.

گمنازیوم زارلند Gymnasium

گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از ۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم  را ترک می کنند، حداقل می توانند هاوپت شوله ابشلوس یا رئال شوله ابشلوس دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.

سیستم آموزش مدرسه در آلمان – ایالت زکسن

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در ایالت زکسن هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه)دو گزینه متفاوت وجود دارد: اوبر شوله (Oberschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

مدرسه ابتدایی زکسن Grundschule

مدرسه ابتدایی درایالت زکسن چهار سال است. پس از ختم مدرسه ابتدایی، والدین تصمیم می گیرند که کدام مدرسه برای  فرزند  شان نظر به استعداد و علاقه‌اش برای داشتن آینده بهتر متناسب است. مدرسه ابتدایی اغلب میتوانند با توصیه های شان والدین را در تصمیم‌گیری کمک کنند. معمولا دو گزینه برای ورود به دوره متوسطه وجود دارد:

 • اوبر شوله (Obershule)
 • گمنازیوم (Gymnasium)

در کلاس های پنجم و ششم دانش آموزان میتوانند مدرسه شان را از گمنازیوم به اوبر شوله یا هم برعکس عوض کنند.

 اوبرشوله زکسن Oberschule

این مدرسه بصورت عموم از کلاس ۵ شروع میشود و دانش آموزان میتوانند نظر به تصمیم شان بعد از کلاس نهم  و یا دهم فراغت بگیرند. این مدارس دانش آموزان را بیشتر از لحاظ عملی با بازار کار و آسبیلدونگ آشنا میسازد. نظر به استعداد و علاقه دانش آموزان میتوانند با سپری کردن کلاس‌های  نهم و دهم با مدارکی مانند (einfachen Hauptschulabschloss) ،(qualifizierenden Hauptschulabschloss)‌ و یا (Realschulabschloss) مدرسه را تمام کنند. با هرکدام از این مدارک دانش آموزان میتوانند وارد مرحله آسبیلدونگ شوند. با داشتن مدرک رئال شوله میتوانند برای تحصیلات بالاتر به مدرسه عالی تکنیکی (Beruflische Gymnasium) و یا (Fachhochschule) وارد شوند.

 گمنازیوم زکسن Gymnasium

گمنازیوم یا دبیرستان با کلاس پنجم شروع میشود. دانش آموزان در این مدرسه دیپلم (Abitur) خود را با سپری کردن کلاس دوازدهم اخذ میکنند و میتوانند مستقیما وارد دانشگاه شوند. در این مدارس، دانش آموزان باید بسیار زیاد تلاش کنند و رفتار معلمان و شرایط درسی بسیار سخت گیرانه است. همه باید حداقل دو زبان خارجی یاد بگیرند. کسانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، معمولا به طور خودکار مدارک تحصیلی ساده و پیشرفته حرفه ای مانند (qualifizierenden Hauptschulabschluss)، (Hauptschulabschluss) و یا (Realschulabschluss) دریافت میکنند. با کسب ابیتور فرزند شما هم میتواند به دانشگاه رفته وتحصیلات عالی اش را ادمه دهد و یا هم آسبیلدونگ انجام دهد.

سیستم آموزش مدرسه در آلمان – ایالت زاکسن انهالت

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در ایالت زاکسن انهالت هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) چهار گزینه وجود دارد: سکندار شوله (Sekundarschule)، گزمت شوله (Gesamtschule)، گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

گروند شوله زاکسن Grundschule

مدرسه ابتدایی درایالت زاکسن انهالت چهار سال طول می کشد و بعد این دوره والدین تصمیم میگیرند که کودکان شان برای دوره بعدی به کدام مدرسه بروند. در این ایالت چهار گزینه برای مدرسه های متوسطه و لیسه وجود دارد:

 • سکندار شوله die Sekundarschule
 • گزمت شوله die Gesamtschule
 • گماینشفت شوله die Gemeinschaftsschule
 • گمنازیوم das Gymnasium

سکندارشوله زاکسن Sekundarschule

سکندار شوله با کلاس پنجم شروع  میشود و کلاس های ۹ یا ۱۰ به پایان میرسد. این مدارس سعی میکنتد دانش‌ آموزان را در مراحل ابتدایی با شرایط تجربی بازار کار آشنا سازند. همه دانش اموزان میتوانند بعد از کلاس نهم مدرک ( einfachen oder qualifizierten Hauptschulabschluss) و بعد از کلاس دهم (einfachen bzw. erweiterten Realschulabschluss) مدرک دریافت کنند. بعد از کلاس هفتم باید بچه ها تصمیم بگیرند که میخواهند مدرک هاوپت شوله دریافت کنند و یا رئال شوله. با هرکدام از این مدارک دانش آموزان میتوانند آسبیلدونگ انجام دهند.

گزمت شوله زاکسن Gesamtschule

مدرسه عمومی یا گزمت شوله (Gesamtschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود و با ختم موفقانه کلاسهای ۹، ۱۰ یا ۱۳ به پایان میرسد. این مدرسه یک مدرسه عمومی است که همه مضامین و مدارک رئال شوله، هاوپت شوله و گمنازیوم را در خود دارد. در گزمت شوله دانش آموزان بعد از کلاس نهم میتوانند مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم  مدرک رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss)  و بعد از کلاس سیزدهم ابیتور (Abitur)‌ کسب کنند.

البته دو نوع گزمت شوله در این ایالت وجود دارد:

 • در Kooperativen Gesamtschule دانش آموزان باید بعد از ختم کلاس ششم در مورد اینکه تا کلاس چندم میخواهند ادامه داده و با چه مدرکی مدرسه را پایان دهند، تصمیم بگیریند. میتوانند مدارک رئال شوله و یا هاوپت شوله دریافت کنند.
 • در Integrierten Gesamtschule، دانش‌اموزان بعد از ختم کلاسها دهم به دو بخش تقسیم میشوند و میتوانند از کلاس‌ نهم با مدرک هاوپت شوله و بعد از ختم کلاس دهم مدرک رئال شوله و با سپری کردن موفقانه کلاس ۱۳ مدرک ابیتور دریافت کنند.

با هر همه مدارک این مدرسه دانش آموزان میتوانند آسبیلدونگ انجام دهند ولی فقط با ابیتور میتوانند بر علاوه انجام آسبیلدونگ،  به دانشگاه هم شامل شوند.

گیماینشفت شوله زاکسن Gemeinschaftsschule

گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) درایالت زاکسن انهالت با کلاس پنجم شروع می‌شود و به کلاس ۹، ۱۰ یا ۱۲ پایان می یابد. در این مدرسه دانش اموزان  همه در کلاس های مشترک اشتراک میکنند، اما بعد از کلاس هشتم باید تصمیم بگیرند که با کدام مدرک میخواهند از مدرسه فارغ شوند. در گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) دانش اموزان بعد از ختم موفقانه کلاس نهم مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس (einfachen oder qualifizierenden Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم  مدرک رئال شول ابشلوس (einfachen oder erweiterten Realschulabschluss)  و بعد از کلاس دوازدهم  و یا هم سیزدهم ابیتور (Allgemeine Hochschulreife و Abitur) دریافت کنند. باهمه‌ی این مدارک فراغت دانش اموزان فرصت خوب برای اشتراک در دوره‌های آسبیلدونگ (Ausbildung) را دارند و فقط با ابیتور میتوانند وارد دانشگاه شوند.

گمنازیوم زاکسن Gymnasium

گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از ۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم  را ترک می کنند، حداقل می توانند هاوپت شوله ابشلوس یا رئال شوله ابشلوس دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.

 

سیستم آموزش مدارس در آلمان – شلویگ هولشتاین

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در ایالت شولویگ هولشتاین هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) دو گزینه وجود دارد: گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

مدرسه ابتدایی شولویگ هولشتاین Grundschule

مدرسه ابتدایی درایالت شولویگ هولشتاین چهار سال است. پس از ختم مدرسه ابتدایی، والدین تصمیم می گیرند که کدام مدرسه برای  فرزند  شان نظر به استعداد و علاقه‌اش برای داشتن أینده بهتر متناسب است. معلمان مدرسه ابتدایی اغلب میتوانند با توصیه های شان والدین را در تصمیم‌گیری کمک کنند. معمولا دو گزینه برای ورود به دوره متوسطه وجود دارد:

 

 • گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule)
 • و گمنازیوم (Gymnasium)

 

گماینشفت شوله شولویگ هولشتاین Gemeinschaftsschule

مدرسه  عمومی ازکلاس پنجم شروع می شود و میتواند بعد از کلاس‌های ۹، ۱۰ و یا ۱۳ به پایان برسد. دانش آموزان میتوانند نظر به تصمیم خودشان از کلاس نهم، دهم یا هم سیزدهم که همان دیپلم (Abitur) است فارغ شوند. در این مدرسه بعد از کلاس دهم  دانش آموزان در گروه ‌های مختلف با رشته بندی های مختلف درس میخوانند و شما مجبور نیستید عجله کنید و تصمیم بگیرید که در پایان مدرسه بچه شما چه مدرکی خواهد گرفت، چرا که او تمام گزینه ها را دارد. بطور مثال اگر تا کلاس نهم ادامه دهد میتواند شامل آموزش های حرفه ای (Ausbildung) شود و با ختم کلاس دهم مدرک متوسطه مدرسه را بگیرد و با ختم کلاس ۱۳ دیپلم (Abitur)  دریافت کنند و وارد دانشگاه شود.

 

گمنازیوم شولویگ هولشتاین Gymnasium

گمنازیوم (لیسه) یا دبیرستان در این ایالت با کلاس پنجم شروع میشود و دانش آموزان دیپلم (Abitur) خود را با سپری کردن کلاس دوازدهم اخذ میکنند ومیتوانند مستقیما وارد دانشگاه شوند. در این مدارس، دانش آموزان باید بسیار زیاد تلاش کنند و رفتار معلمان و شرایط درسی بسیار سخت گیرانه است. همه باید حداقل دو زبان خارجی یاد بگیرند. بسیاری از دبیرستان روی حوزه های خاصی مانند علوم ساینس، موسیقی و هنر، زبان و ورزش تمرکز دارند. کسانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، معمولا به طور خودکار مدارک تحصیلی (Ersten Allgemeinbildenden Abschluss) و یا (Mittleren Schulabschluss) را دریافت می کنند. با کسب ابیتور فرزند شما میتوانند بین رفتن به دانشگاه وتحصیلات عالی و گذراندن آسبیلدونگ یکی را انتخاب کند.

 

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در ایالت تورینگین

سیستم آموزش مدرسه در آلمان در ایالت تورینگین هم مانند همه ایالت‌ها ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) چهار گزینه وجود دارد: ریگل شوله (Regelschule)، گزمت شوله (Gesamtschule)، گیماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) و گمنازیوم (Gymnasium.

گروند شوله تورینگین Grundschule

مدرسه ابتدایی درایالت تورینگین چهار سال طول می کشد و سپس کودکان به دوره متوسطه یا هم مستقیما به گمنازیوم (لیسه) می روند. بهر حال با ختم دوره چهارساله ابتدیی و شروع دوره بعدی در این ایالت چهار گزینه وجود دارد:

 • ریگل شوله Regelschule
 • گزمت شوله Gesamtschule
 • گیماینششفت شوله Gemeinschaftsschule
 • گمنازیوم Gymnasium

برای ورود به گمنازیوم، فرزند شما باید از مدرسه ابتدایی نمرات عالی و نامه های تائیدی از معلمان داشته باشد. دانش آموزانی‌که نمرات خوب ندارند، برای ورود به گمنازیوم، باید یک امتحان ورودی نسبتا مشکل را سپری کنند.

ریگل شوله تورینگین Regelschule

ریگل شوله (Regelschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع و با ختم موفقانه کلاسهای ۹ و ۱۰ به پایان میرسد. این مدرسه یک مدرسه مخلوطی از دو مدرسه هاوپت شوله و رئال شوله است و کودکان را بیشتر به کار های عملی و شغلی آماده میسازد. دانش آموزان بعد از کلاس نهم میتوانند مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم  مدرک رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss)  کسب کنند.این مدارک فراغت به دانش اموزان فرصت خوب برای گذراندن آسبیلدونگ (Ausbildung) را مساعد میکنند و دانش آموزان فقط با داشتن نمرات خوب و مدرک رئال شوله میتوانند برای دریافت ابیتور به گمنازیوم  راه یابند.

تورینگین گزمت شوله Gesamtschule

مدرسه عمومی یا گزمت شوله (Gesamtschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود و با ختم موفقانه کلاسهای۹، ۱۰ یا ۱۳ به پایان میرسد. این مدرسه یک مدرسه عمومی است که همه مضامین و مدارک رئال شوله، هاوپت شوله و گمنازیوم را در خود دارد. در گزمت شوله دانش آموزان بعد از کلاس نهم میتوانند مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم  مدرک رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss)  و بعد از کلاس سیزدهم ابیتور (Abitur)‌ کسب کنند. همه این مدارک فراغت به دانش اموزان فرصت خوب برای گذراندن آسبیلدونگ (Ausbildung) را مساعد میکند و فقط با مدرک کلاس سیزدهم میتوانند وارد دانشگاه شوند.

گماینشفت شوله تورینگین Gemeinschaftsschule

گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) درایالت تورینگین با کلاس پنجم شروع می‌شود و به کلاس ۹، ۱۰ یا ۱۲ پایان می یابد. در این مدرسه دانش اموزان  همه در کلاس های مشترک اشتراک میکنند و فرقی نمیکند که در آخر دوران تحصیلی با کدام مدرک میخواهند از مدرسه فارغ شوند. دانش آموزان مجبور نیستند قبل ار کلاس هشتم در مورد اینکه با چه مدرکی میخواهند مدرسه را پایان دهند، تصمیم بگیرند. در گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) دانش اموزان بعد از ختم موفقانه کلاس نهم مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم  مدرک رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss)  و بعد از کلاس دوازدهم ابیتور (Abitur)‌ دریافت کنند.

باهمه‌ی این مدارک فراغت دانش اموزان فرصت خوب برای اشتراک در دوره‌های آسبیلدونگ (Ausbildung) را دارند و فقط با ابیتور میتوانند وارد دانشگاه شوند.

گمنازیوم تورینگین Gymnasium

گمنازیوم هم با کلاس پنجم شروع میشود و با ختم موفقانه کلاس ۱۲ و اخذ ابیتور به پایان میرسد. فقط دانش آموزانی‌که از دوره ابتدایی نمرات خیلی خوبی داشته باشند میتوانند بعد از ختم گروند شوله به گمنازیوم راه یابند. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان دراین مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم  را ترک می کنند، حداقل می توانند رئال شوب ابشلوس (Realschulabschluss)  یا هاوپت شوله اپشلوس (Hauptschulabschluss)  دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه أنواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.

به این مطلب امتیاز دهید
[کل: 0 میانگین: 0]

اشتراک گذاری در صفحات اجتماعی

مطالب مرتبط

فرم ارزیابی

شما می توانید با کلیک بر روی تصویر به سامانه ارزیابی و اخذ مشاوره با کارشناسان اقدام نمایید

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
باز کردن گفتگو
پشتیبانی فنی سامانه مهاجرتی
سلام
چگونه میتوانم شما را راهنمایی کنم؟